درباره آموزشگاه

آموزشگاه زبان هدف از سال 1397 تاکنون، با مجوز مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک یزد مفتخر است شما عزیزان زبان آموز خدمت رسانی کند.

درخواست مشاوره

دوره های آموزشی هدف

اساتید ماموسسه آموزشی زبان هدف

برنامه امروز _ چهارشنبه

N-Start-7

زهرا امراللهی

شعبه اول هدف کلاس 104

از ساعت18:00تا ساعت 19:30

N-Crawl-1

زهرا رفیعی

شعبه اول هدف کلاس 204

از ساعت18:00تا ساعت 19:30

R-Walk-3

راحله نیک نظر

شعبه اول هدف کلاس 201

از ساعت16:00تا ساعت 17:30

R-Walk-3

منیژه افشار

شعبه اول هدف کلاس 102

از ساعت18:00تا ساعت 19:30

R-Walk-6

مهناز فهمیده

شعبه اول هدف کلاس 201

از ساعت18:00تا ساعت 19:30

N-Crawl-1

زهرا میرجلیلی

شعبه اول هدف کلاس 103

از ساعت18:00تا ساعت 19:30

N-Crawl-3

زهرا میرجلیلی

شعبه اول هدف کلاس 204

از ساعت16:00تا ساعت 17:30

R-Jog-1

مهناز فهمیده

شعبه اول هدف کلاس 202

از ساعت16:00تا ساعت 17:30

R-Jog-1

منیژه افشار

شعبه اول هدف کلاس 101

از ساعت16:00تا ساعت 17:30

N-Jog-5

راحله نیک نظر

شعبه اول هدف کلاس 202

از ساعت18:00تا ساعت 19:30

N-Race-5

راحله نیک نظر

شعبه اول هدف کلاس 101

از ساعت20:00تا ساعت 21:30

R-Star-2

ابراهیم قانع عزآبادی

شعبه اول هدف کلاس 203

از ساعت18:00تا ساعت 19:30

N-Run-1

زهرا امراللهی

شعبه اول هدف کلاس 201

از ساعت20:00تا ساعت 21:30

*N-Start-5

زهرا امراللهی

شعبه اول هدف کلاس 104

از ساعت16:00تا ساعت 17:30

N-Run-6

ابراهیم قانع عزآبادی

شعبه اول هدف کلاس 102

از ساعت20:00تا ساعت 21:30

نتایج آموزشگاه

زبان آموزان برترموسسه آموزشی زبان هدف

اخبار و مقالات

نظرات زبان آموزان و والدین

  • با آموزشگاه زبان هدف، هدف زبان آموختن برایم بسیار راحت و قابل دست یافتن شد و از استاد عزیزم آموختم با هر شکست قوی تر بلند بشم و برای رسیدن به هدفم تلاش کنم. با هدف، هدف هاتون قابل دست یافتن می شوند.

    زهرا مومنیزبان آموز - دانشجوی کارشناس ارشد پرستاری
  • صمیمیت پرسنل و هدف دار زبان آموختن در هدف برای من بسیار خرسند است.

    فریده علمدارزبان آموز - دانشجوی کارشناسی عمران

تصاویر آموزشگاه

نمایش همه تصاویر