درباره آموزشگاه

آموزشگاه زبان هدف از سال 1397 تاکنون، با مجوز مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک یزد مفتخر است شما عزیزان زبان آموز خدمت رسانی کند.

درخواست مشاوره

دوره های آموزشی هدف

اساتید ماموسسه آموزشی زبان هدف

برنامه امروز _ پنج شنبه

R-Walk-1

منیژه افشار

شعبه اول هدف کلاس 104

از ساعت16:30تا ساعت 18:00

N-Race-3

محمدرضا حاجی ابوترابی

شعبه اول هدف کلاس 101

از ساعت15:30تا ساعت 16:30

N-Jog-3

مهناز فهمیده

شعبه اول هدف کلاس 202

از ساعت16:30تا ساعت 18:00

N-Jog-6

محمدرضا حاجی ابوترابی

شعبه اول هدف کلاس 102

از ساعت16:30تا ساعت 18:00

نتایج آموزشگاه

زبان آموزان برترموسسه آموزشی زبان هدف

اخبار و مقالات

نظرات زبان آموزان و والدین

  • با آموزشگاه زبان هدف، هدف زبان آموختن برایم بسیار راحت و قابل دست یافتن شد و از استاد عزیزم آموختم با هر شکست قوی تر بلند بشم و برای رسیدن به هدفم تلاش کنم. با هدف، هدف هاتون قابل دست یافتن می شوند.

    زهرا مومنیزبان آموز - دانشجوی کارشناس ارشد پرستاری
  • صمیمیت پرسنل و هدف دار زبان آموختن در هدف برای من بسیار خرسند است.

    فریده علمدارزبان آموز - دانشجوی کارشناسی عمران

تصاویر آموزشگاه

نمایش همه تصاویر