Hadaf-Institute

درباره آموزشگاه

آموزشگاه زبان هدف از سال 1397 تاکنون، با مجوز مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک یزد مفتخر است شما عزیزان زبان آموز خدمت رسانی کند.

درخواست مشاوره

دوره های آموزشی هدف

اساتید ماموسسه آموزشی زبان هدف

برنامه امروز _ یکشنبه

R-Crawl-4

مهناز فهمیده

شعبه اول هدف کلاس کلاس 1

از ساعت17:45تا ساعت 19:15

N-Crawl-6

مهناز فهمیده

شعبه اول هدف کلاس کلاس 3

از ساعت16:00تا ساعت 17:30

N-Run-5

اعظم السادات حسینی مقدم

شعبه اول هدف کلاس کلاس 3

از ساعت09:30تا ساعت 11:00

R-Walk-5

راحله نیک نظر

شعبه اول هدف کلاس کلاس 1

از ساعت16:00تا ساعت 17:30

N-Crawl-1

راحله نیک نظر

شعبه اول هدف کلاس کلاس 2

از ساعت17:45تا ساعت 19:15

N-Crawl-1

راحله نیک نظر

شعبه اول هدف کلاس کلاس 3

از ساعت08:00تا ساعت 09:30

N-Race-3

ابراهیم قانع عزآبادی

شعبه اول هدف کلاس کلاس 1

از ساعت08:00تا ساعت 09:30

نتایج آموزشگاه

زبان آموزان برترموسسه آموزشی زبان هدف

اخبار و مقالات

نظرات زبان آموزان و والدین

  • با آموزشگاه زبان هدف، هدف زبان آموختن برایم بسیار راحت و قابل دست یافتن شد و از استاد عزیزم آموختم با هر شکست قوی تر بلند بشم و برای رسیدن به هدفم تلاش کنم. با هدف، هدف هاتون قابل دست یافتن می شوند.

    زهرا مومنیزبان آموز - دانشجوی کارشناس ارشد پرستاری
  • من به عنوان یک کسی که میخواست زبان انگلیسی رو به خوبی یاد بگیره وآموزشگاه گفتار نو را انتخاب کرده میتوانم بگویم بزرگترین قدم من در راه موفقیتم همین انتخاب درست آموزشگاه بود

    علیرضا محبیزبان آموز - محصل
  • من بسیار راضی هستم که فرزندم در یک آموزشگاه خوب مثل هدف آموزش میبیند

    زهرا ربانیوالدین - کارمند بانک

تصاویر آموزشگاه

نمایش همه تصاویر