اطلاعات دوره

موسسه آموزشی هدف

دوره متوسطه بزرگسالان

دوره های ترمیک بزرگسالان آموزشگاه زبان هدف شامل کتاب های Top notch می باشد.

این دوره به صورت 5 ترم ,12 جلسه ای (2 روز در هفته) و4 ترم ,16 جلسه ای (3 روز در هفته) برگزار می شود.

این کتاب چهار مهارت اصلی شنیداری (listening), گفتاری (speaking), نوشتاری (writing)و خوانداری (reading) را در بر میگیرد که به دلیل داشتن تمرینات مناسب و متناسب با موقعیت باعث می شود تا شما مهارت گفتاری (speaking) خود را و همچنین در کنار آن به مهارت های دیگر نیز تسلط پیدا کنید.

نام دوره دوره متوسطه بزرگسالان
طول دوره این دوره شامل 5 ترم ,12 جلسه ای (2 روز در هفته) و4 ترم ,16 جلسه ای (3 روز در هفته) ترم می شود.
درباره دورههمراه با آموزش مجموعه کتاب های Top notch 3
ثبت نام
طول دوره
این دوره شامل 5 ترم ,12 جلسه ای (2 روز در هفته) و4 ترم ,16 جلسه ای (3 روز در هفته) ترم می شود.
مدت زمان ترم ها
طول این ترم های آموزشی برابر با 6 هفته میباشد
  • منابع آموزشی و کتاب ها

    کتاب های Top notch 3A , 3B

دپارتمان ها:

دوره های مرتبط