دوره فوق متوسطه بزرگسالان

دوره فوق متوسطه بزرگسالان

این دوره به صورت 5 ترم ,12 جلسه ای (2 روز در هفته) و5 ترم ,16 جلسه ای (3 روز در هفته) برگزار می شود.

این کتاب چهار مهارت اصلی شنیداری (listening), گفتاری (speaking), نوشتاری (writing)و خوانداری (reading) را در بر میگیرد که به دلیل داشتن تمرینات مناسب و متناسب با موقعیت باعث می شود تا شما مهارت گفتاری (speaking) خود را و همچنین در کنار آن به مهارت های دیگر نیز تسلط پیدا کنید.

سامیت (Summit) یک دوره کامل آموزش زبان انگلیسی در رده سنی جوانان و بزرگسالان را تشکیل می دهد که از آخرین متد آموزشی متداول در جهان بهره مند بوده.

زبان آموزان پس از پایان دوره می توانند در یکی از دوره های آمادگی آزمون بین المللی ( IELTS , TOFEL , FCE) شرکت کنند.

نام دوره دوره فوق متوسطه بزرگسالان
طول دوره این دوره شامل 5 ترم ,12 جلسه ای (2 روز در هفته) و5 ترم ,16 جلسه ای (3 روز در هفته) ترم می شود.
درباره دورههمراه با آموزش مجموعه کتاب های Summit 1
ثبت نام
طول دوره
این دوره شامل 5 ترم ,12 جلسه ای (2 روز در هفته) و5 ترم ,16 جلسه ای (3 روز در هفته) ترم می شود.
مدت زمان ترم ها
طول این ترم های آموزشی برابر با 6 هفته میباشد
  • منابع آموزشی و کتاب ها

    کتاب های Summit 1A ,1B

دپارتمان ها:

دوره های مرتبط

مطالب مرتبط