دوره بزرگسالان

دوره بزرگسالان

تاپ ناچ Top Notch و  سامیت Summit یک دوره کامل آموزش زبان انگلیسی در رده سنی جوانان و بزرگسالان را تشکیل می دهند که از آخرین متد آموزشی متداول در جهان بهرمند بوده و جهت آمادگی امتحانات بین المللی ( TOFEL, IELTS و …) مناسب می باشد.


تاپ ناچ و سامیت در 6 سطح و 12 کتاب به چاپ رسیده و هر جلد شامل کتاب دانش آموز، کتاب تمرین و لوح فشرده همراه (Take-Home Super CD) علاوه بر فایل های صوتی مکالمه ها، شامل موارد زیر می باشد. 

 1Speaking Practice

 2Interactive Workbook

 3Game & Puzzles

4 Top Notch Pop

سطوح Top Notch  :

Top Notch Fundamentals A:

این کتاب اولین کتاب از مجموعه تاپ ناچ و سامیت بوده و ابتدایی ترین سطح یعنی Basic را در بر میگیرد. این کتاب حاوی فصل های 1 تا 7 می باشد.

Top Notch Fundamentals B:

این کتاب دومین کتاب از مجموعه تاپ ناچ و سامیت بوده و ابتدائی ترین سطح یعنی Basic را در بر میگیرد. این کتاب حاوی فصل های 8 تا 14 می باشد.

Top Notch 1A:

این کتاب سومین کتاب از مجموعه تاپ ناچ و سامیت بوده و سطح Elementary را در بر میگیرد. این کتاب حاوی فصل های 1 تا 5 می باشد.

Top Notch 1B:

این کتاب چهارمین کتاب از مجموعه تاپ ناچ و سامیت بوده و سطح Elementary را در بر میگیرد. این کتاب حاوی فصل های 6 تا 10 می باشد.

Top Notch 2A: 

این کتاب پنجمین کتاب از مجموعه تاپ ناچ و سامیت بوده و سطح pre-intermediate را در بر میگیرد. این کتاب حاوی فصل های 1 تا 5 می باشد.

Top Notch 2B:

این کتاب ششمین کتاب از مجموعه تاپ ناچ و سامیت بوده و سطح per-intermediate را در بر میگیرد. این کتاب حاوی فصل های 6 تا 10 می باشد.

Top Notch 3A:

این کتاب هفتمین کتاب از مجموعه تاپ ناچ و سامیت بوده و سطح intermediate را در بر میگیرد. این کتاب حاوی فصل های 1 تا 5 می باشد.

Top Notch 3B:

این کتاب هشتمین کتاب از مجموعه تاپ ناچ و سامیت بوده و سطح intermediate را در بر میگیرد. این کتاب حاوی فصل های 6 تا 10 می باشد.

Summit 1A :

این کتاب نهمین کتاب از مجموعه تاپ ناچ و سامیت بوده و سطح Upper-intermediate را در برمیگیرد. این کتاب حاوی فصلهای 1 تا 5 می باشد و یکی از بهترین منابع برای افرادی که قصد ادامه یادگیری زبان بعد از سطح Top Notch 3B را دارند، به حساب می آید؛ چرا که هر چهار مهارت زبان را به طور همزمان پوشش می دهد.

Summit 1B :

این کتاب دهمین کتاب از مجموعه تاپ ناچ و سامیت بوده و سطح Upper-intermediate را در برمیگیرد. این کتاب حاوی فصلهای 6 تا 10 می باشد و یکی از بهترین منابع برای افرادی که قصد ادامه یادگیری زبان بعد از سطح Top Notch 3B را دارند، به حساب می آید؛ چرا که هر چهار مهارت زبان را به طور همزمان پوشش می دهد.

Summit 2A :

این کتاب یازدهمین کتاب از مجموعه تاپ ناچ و سامیت بوده و سطح advanced را در برمیگیرد. این کتاب حاوی فصلهای 1 تا 5 می باشد و یکی از بهترین منابع برای افرادی که قصد ادامه یادگیری زبان را دارند، به حساب می آید؛ چرا که هر چهار مهارت زبان را به طور همزمان پوشش می دهد.

Summit 2B :

این کتاب دوازدهمین کتاب از مجموعه تاپ ناچ و سامیت بوده و سطح advanced را در برمیگیرد. این کتاب حاوی فصلهای 6 تا 10 می باشد و یکی از بهترین منابع برای افرادی که قصد ادامه یادگیری زبان را دارند، به حساب می آید؛ چرا که هر چهار مهارت زبان را به طور همزمان پوشش می دهد.

نام دوره دوره بزرگسالان
طول دوره این دوره شامل 30 ترم ،12 جلسه ای
درباره دورههمراه با آموزش مجموعه کتاب های Top notch و Summit
طول دوره
این دوره شامل 30 ترم ،12 جلسه ای
مدت زمان ترم ها
طول این ترم های آموزشی برابر با 6 هفته میباشد
  • منابع آموزشی و کتاب ها

    مجموعه کتاب های Top Notch ، Summit و کتاب داستان

دپارتمان ها:

دوره های مرتبط