هدف تی وی Hadaf TV

هدف تی وی Hadaf TV

انگلیسی را با تماشای فیلم های کوتاه برتر دنیا بیاموزید!

سبک آموزش: 1. تماشا کن  2. آموزش ببین 3. تمرین کن 4. صحبت کن  5. آزمون بده

سه اصل کلیدی  برای تجربه یادگیری موفق با هدف تی وی HadafTV

1.                محتوای انگیزشی

چرا انگیزه؟
 یادگیری زبان نیاز به تمرین مستمر در یک دوره زمانی طولانی دارد.

بدون انگیزه و درگیری مستمر، پیشرفت واقعی حاصل نمیشود.

 

چگونه انگیزه داشته باشیم؟
پایه و منطق این نحوه آموزش بر اساس رویکرد و روش جذب آموزش زبان در اینستاگرام و یوتوب می باشد به این معنی که زبان آموزان را به تماشای فیلم های کوتاه جذاب در موضوعات مختلف در سطح مربوط به خودشان ترغیب می کند.

I think about ninety percent of the problem in teaching, or maybe ninety-eight percent, is just to help the students get interested.

Noam Chomsky

پدر زبان شناسی نوین نوام چامسکی میگوید:

به اعتقاد من 90 درصد مشکل در آموزش، یا شاید 98 درصد، اینه که فقط بتونی یه کاری انجام بدی که زبان آموزان رو علاقه مند کنی.

 

2.              ورودی قابل فهم

منظور از ورودی قابل فهم چیست؟

ورودی قابل فهم فرآیندی طبیعی و شهودی است که در طی آن افراد زبان را فرا می گیرند ، در حالی که بیشتر بر معنا تمرکز می کنند تا شکل.

ورودی قابل فهم چگونه کار می کند؟

فرضیه ورودی بیان می کند که فراگیران وقتی دانش ورودی زبان را درک می کنند که کمی پیشرفته تر از سطح فعلی آنهاست و در دانش خود از یک زبان پیشرفت می کنند. این فرآیند مشابه روندی است که کودکان هنگام یادگیری زبان مادری خود متحمل می شوند.

The best methods are therefore those that supply ‘comprehensible input’ in low anxiety situations, containing messages that students really want to hear.

Stephen Krashen

استیون کراشن دکترای زبان شناسی از دانشگاه کالیفرنیا می گوید:

بنابراین بهترین روشها آنهایی هستند که "ورودی قابل فهم" در شرایط اضطراب کم ، حاوی پیامهایی دارند که زبان آموزان واقعاً می خواهند بشنوند.

 

3.             یادگیری متنی:

منظور از یادگیری متنی چیست؟

یادگیری متنی یک روش آموزشی است که با ایجاد ارتباط بین زمینه های زندگی واقعی که زبان آموزان می توانند با آن ارتباط برقرار کنند ، معنا سازی را برای زبان آموزان معنی دار می کند.

 

چگونه هدف از یادگیری متنی استفاده می کند؟

هدف یادگیری متنی را کاملاً در روش خود ادغام می کند، بر همین اساس زبان آموزان را قادر می سازد تا واژگان و مکالمه را در متن فیلم های تعاملی بر اساس موقعیت های زندگی واقعی به دست آورند.

Learning from context is so important that some studies suggest that first language learners learn most of their vocabulary in this way.

Paul Nation

پال نیشن محقق، زبان شناس و پروفسور دانشگاه ویکتوریا می گوید:

یادگیری در متن بسیار مهم است به طوری که برخی مطالعات نشان می دهد که زبان آموزان مبتدی بیشتر واژگان خود را از این طریق می آموزند.
برنامه آموزشی هدف تی وی HadafTV

بر اساس استاندارد اروپایی CEFR


بر اساس مدرک بین المللی آیلتس IELTS


بر اساس مدرک تافل TOEFL


بر اساس مدرک توییک TOEIC


بر اساس افزایش دایره لغت


پیشرفته:

کارشناس شوید

مهارت ارائه مطلب و سخنرانی خود را  صیقل دهید.

اصطلاحات و صحبت های عامیانه (خیابانی) را بیاموزید.

بر لغات آکادمیک مسلط شوید.

متوسطه:

مسلط شوید

برای کار یا تحصیل انگلیسی را یاد بگیرید.

هنگام مسافرت عالی انگلیسی صحبت کنید.

دایره لغت خود را به 4000 کلمه افزایش دهید.

مبتدی:

پایه ات رو قوی کن.

با دیگران سلام و احوالپرسی کن.

درباره خودت و زندگی ات صحبت کن.

بر کلمات و عبارات اساسی مسلط شو.نام دوره هدف تی وی Hadaf TV
طول دوره 24 ماه
درباره دورهآموزش زبان انگلیسی با تماشای فیلم های کوتاه
طول دوره
24 ماه
مدت زمان ترم ها
  • منابع آموزشی و کتاب ها

    فیلم های کوتاه برتر دنیا

دپارتمان ها:

دوره های مرتبط