درباره آموزشگاه

آموزشگاه زبان هدف از سال 1397 تاکنون، با مجوز مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک یزد مفتخر است شما عزیزان زبان آموز خدمت رسانی کند.

درخواست مشاوره

دوره های آموزشی هدف

اساتید ماموسسه آموزشی زبان هدف

برنامه امروز _ شنبه

*N-Run-5

محمدرضا حاجی ابوترابی

شعبه اول هدف کلاس آنلاین

از ساعت20:00تا ساعت 21:30

N-Walk-4

فاطمه محسنی

شعبه اول هدف کلاس 204

از ساعت17:15تا ساعت 18:15

N-Jog-1

راحله نیک نظر

شعبه اول هدف کلاس 201

از ساعت16:00تا ساعت 17:00

N-Crawl-5

فاطمه محسنی

شعبه اول هدف کلاس 204

از ساعت16:00تا ساعت 17:00

N-Walk-6

راحله نیک نظر

شعبه اول هدف کلاس 201

از ساعت17:15تا ساعت 18:15

N-Jog-2

فاطمه محسنی

شعبه اول هدف کلاس 204

از ساعت18:30تا ساعت 19:30

N-Jog-6

راحله نیک نظر

شعبه اول هدف کلاس 202

از ساعت18:30تا ساعت 19:30

N-Start-8

زهرا امراللهی

شعبه اول هدف کلاس 104

از ساعت17:15تا ساعت 18:15

N-Walk-3

فاطمه محسنی

شعبه اول هدف کلاس 204

از ساعت20:00تا ساعت 21:00

نتایج آموزشگاه

زبان آموزان برترموسسه آموزشی زبان هدف

اخبار و مقالات

نظرات زبان آموزان و والدین

  • با آموزشگاه زبان هدف، هدف زبان آموختن برایم بسیار راحت و قابل دست یافتن شد و از استاد عزیزم آموختم با هر شکست قوی تر بلند بشم و برای رسیدن به هدفم تلاش کنم. با هدف، هدف هاتون قابل دست یافتن می شوند.

    زهرا مومنیزبان آموز - دانشجوی کارشناس ارشد پرستاری
  • صمیمیت پرسنل و هدف دار زبان آموختن در هدف برای من بسیار خرسند است.

    فریده علمدارزبان آموز - دانشجوی کارشناسی عمران

تصاویر آموزشگاه

نمایش همه تصاویر